Predhodni in usmerjeni zdravstveni pregled


Izvajamo predhodne preventivne zdravstvene preglede pred nastopom dela za vse poklice. Zdravstvene preglede pred začetkom šolanja na vseh stopnjah. Pregledi pred začetkom dela preko študentskega servisa. Zdravstveni pregledi za posest ali nošenje orožja.

Za pregled potrebujete:

 1. Veljavni osebni dokument s sliko (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje)
 2. Zdravstveni karton ali izpis iz zdravstvenega kartona izbranega zdravnika
 3. očala ali predpisane kontaktne leče, če jih uporabljate; s seboj prinesite tudi izvid okulista, če ga imate
 4. slušni aparat, če ga uporabljate
 5. napotnico delodajalca

Medicina dela se predvsem ukvarja s psiho fizičnim preverjanjem sposobnosti delavcev, da so le ti sposobni za delo, ki ga bodo opravljali. Medicina dela skrbi, da ne pride do nepotrebnih obremenitev in posledično poškodb delavcev. Prav tako se Medicina dela ukvarja s preučevanjem škodljivih posledic, ki jih ima določeno delo za delavca.


Navodila podjetjem in zaposlenim pred pregledom

V zvezi s preventivnimi zdravstvenimi pregledi, tako predhodnimi, kot usmejenimi in drugimi usmerjenimi pregledi, ki jih bomo opravili za vaše podjetje, prosimo za upoštevanje nekaterih osnovnih navodil:
 • v primeru, da je zaposleni naročen na zdravniški pregled v dopoldanskem času, naj bo na dan pregleda tešč,
 • v primeru, da je zaposleni naročen na zdravniški pregled v popoldanskem času, naj na dan pregleda od 10.00 ure dalje ne uživa hrane, sladkih ali gaziranih pijač in alkohola.
 • pred pregledom naj ne opravljajo težjih opravil
 • neprimeren čas za pregled pri ženskah je v času menstruacije, štiri dni pred njo in štiri dni po njej,
 • s sabo naj prinesejo napotnico za pregled, osebni dokument s fotografijo, izvide o pomembnejših boleznih ali poškodbah od zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda,
 • s seboj naj prinesejo očala ali leče, če jih uporabljajo,
 • pri predhodnih zdravniških pregledih (sprejem v službo, šoferji in po presoji izvajalca medicine dela tudi drugi) je potreben vpogled v zdravstveni karton izbranega zdravnika, pri usmerjenih pa po presoji izvajalca medicine dela,
 • pomemben je tudi spisek zdravil, ki jih napoteni redno jemlje in v kakšnih odmerkih,
 • pri obolenjih ali poškodbah, ki utegnejo ovirati pregled ali vplivati na rezultate pregleda, nas o tem obvestite, da prestavimo termin.

Medicina dela, predhodni in usmerjeni pregled

Kje nas najdete

Medicinski center se nahaja v bivši poslovni stavbi Zlatarne Celje na Kersnikovi ulici 17a, 3000 Celje, v prvem nadstropju.


Medicinski center Paracelzus

Medicina dela, prometa in športa Paracelzus

Kersnikova ulica 17a, 3000 Celje

03 828 08 00 in 065 55 30 30,

E-pošta